اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 3- دوره دکتری دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا سال 1401

اطلاعیه شماره 3- دوره دکتری دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا سال 1401


ضمن آرزوی موفقیت برای معرفی‌شدگان مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (مصاحبه) رشته‌های «پژوهش هنر»، «تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی» و «هنرهای تجسمی»  دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران، نحوه حضور متقاضیان گرامی در روز مصاحبه به شرح زیر است:

  • محل برگزاری مصاحبه: دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای تجسمی، طبقه اول، تالار ایران.
  • محل استقرار داوطلبان محترم پیش از انجام مصاحبه: طبقه همکف دانشکده مذکور، سالن نگارخانه.
  • ضروری است متقاضیان محترم حداقل نیم ساعت قبل از ساعت تعیین شده، در دانشکده هنرهای تجسمی حضور داشته باشند تا پس از فراخوانی، بلافاصله به اتاق مصاحبه وارد شوند.
  • با توجه به اطلاعیه شماره 2 مندرج در سایت دانشکدگان هنرهای زیبا، ضروری است متقاضیان محترم به هنگام مصاحبه  اصل مدارک را به نحو خواسته شده ارائه نمایند.

 

 نحوه تقسیم‌بندی داوطلبان

تاریخ مصاحبه

نوع پذیرش

نام خانوادگی

نام

ساعت مصاحبه

شنبه

21/3/1401

 

 

 

 

معرفی‌‌شدگان سازمان سنجش آموزش کشور

 

 

 

 

 

ابراهیمی ویشکی

زهرا

30/8

آرمان

حسام الدین

50/8

استیری

نفیسه

10/9

الفت

نگین

30/9

الماسی

فتانه

50/9

امانی

زهرا

10/10

امیری

سپیده

30/10

اولیائی طبائی

سیده اکرم

50/10

بخارائی

عاطفه

10/11

برار

مروارید

30/11

حاج حیدری

سمیرا

50/11

حسن زاده

کوثر

10/12

حسینی ماچک پشتی

سینا

30/12

حمیدی منش

فرزاد

14

حیدری

نفیسه

20/14

خسروی

محمد حسین

40/14

خواجه فرد

محمد علی

15

یکشنبه

22/03/1401

معرفی‌‌شدگان سازمان سنجش آموزش کشور

 

 

درخشانی

مژده

30/8

دست مردی

عبدالخالق

50/8

زمانی

پرستو

10/9

زمانیان

پویا

30/9

سودیان طهرانی

سارا

50/9

شاه وردی

امین

10/10

صادقین

امیر

30/10

صارمی

سمن

50/10

طاهرخانی

شادی

10/11

طاهریان

بهمن

30/11

عبدی

علی

50/11

عطائی

شلیر

10/12

علی پور

میثم

30/12

قادری جویباری

بقیه

14

قدیریان

محبوبه

20/14

قزوینه

ارش

40/14

کریمی

شکیلا

15

 

 

نحوه تقسیم‌بندی داوطلبان

تاریخ مصاحبه

نوع پذیرش

نام خانوادگی

نام

ساعت مصاحبه

دوشنبه

23/3/1401

 

 

 

 

معرفی‌‌شدگان سازمان سنجش آموزش کشور

 

 

محمودوند

اوستا

30/8

محمودی نوسر

میلاد

50/8

مسیبی

مهشید

10/9

مطمئن

نوا

30/9

ممکن

حامد

50/9

نعمت اللهی

جواد

10/10

نورالهی

پریسا

30/10

نیکوئیان

محمد

50/10

 

 

استعداد درخشان

اشرف

فاطمه

10/11

افروزی

محسن

30/11

پاک روان

زهرا

50/11

پرمهر یابنده

امیرحسین

10/12

تاجیک

مریم

30/12

حیدری رامشه

مریم

14

خانی اوشانی

مهسا

20/14

خدایاری

پانته آ

40/14

داودی

فروزان

15

دهقانی

فرزاد

20/15

سه‌شنبه

24/3/1401

استعداد درخشان

 

زجاجی

سید علی

30/8

زریابی

محمد

50/8

سلطانمحمدی

الهام

10/9

شکری

حسن

30/9

طاهر

زهره

50/9

طهماسبی

محمد مهدی

10/10

قربانیان

صالح

30/10

قلیزاده طیار

رضوان

50/10

کاویانی

فرناز

10/11

گروسی

عاطفه

30/11

محمدرضائی

امیر

50/11

محمدنفری

کیمیا سادات

10/12

نبی پور

معصومه سادات

30/12

نبی پور

سهراب

14

نجیبی

افسانه

20/14

نوروز علی

مدحت

40/14

نیک نسب

زینب

15

ویسی

علی

20/15