اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 4 آزمون دکتری معماری

اطلاعیه شماره 4 آزمون دکتری معماری


 

متقاضیان آزمون دکتری رشته معماری لازم است شاسی A3 همراه داشته باشند.