اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه مصاحبه دکتری شهرسازی 1398

اطلاعیه مصاحبه دکتری شهرسازی 1398


قابل توجه متقاضیان مصاحبه دکتری شهرسازی 1398

♦ آزمون کتبی ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1398/3/20 در سالن امتحانات پردیس هنرهای زیبا برگزار می گردد.

♦ کلیه متقاضیان باید ساعت 8 صبح روز دوشنبه 1398/3/20 تمامی مدارک علمی پژوهشی (اصل و کپی) خود را به دفتر دانشکده شهرسازی تحویل دهند.

♦ به همراه داشتن ریز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی می باشد.

♦ زمان مصاحبه  بعدازظهر دوشنبه 1398/3/20 الی چهارشنبه 1398/3/22 می باشد.

 

 

 

 

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده شهرسازی