اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم در خصوص « کارگاه مهارت های زندگی 2 »

اطلاعیه مهم در خصوص « کارگاه مهارت های زندگی 2 »


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1397 و غایبین سنوات گذشته

 

زمان برگزاری کلاس های فوق در نوبت صبح (ساعت 8 تا 12) و بعد از ظهر (ساعت 14 تا 18) و محل برگزاری ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا (خیابان وصال شیرازی، پلاک 54) می باشد.

 

روز و تاریخ برگزاری:

 چهارشنبه 04/02/1398 (بعد از ظهر)

 دوشنبه 09/02/1398  (صبح)

 چهارشنبه 11/02/1398 (بعد از ظهر)

 دوشنبه 16/02/1398 (صبح)

 

* کارگاه مهارت های زندگی، یک واحد درسی آموزشی می باشد و شرکت در آن برای کلیه دانشجویان ورودی سال 1394 و پس از آن الزامیست.

لیست اسامی دانشجویان براساس تقسیم بندی زمان، گروه و شماره ی کلاس در بورد مرکز مشاوره، سایت پردیس و کانال تلگرامی معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس به آدرس t.me/daneshjuei_farhangi قرار داده شده است؛ هر یک از دانشجویان موظف است، شخصا روز و ساعت مربوط به برگزاری کلاس خود را پیگیری نماید؛ در صورت عدم پیگیری و عدم حضور در زمان مقرر، در محل برگزاری، مسئولیت عواقب ناشی از آن، تماما برعهده ی دانشجو خواهد بود.

ردیف

گروه

شماره کارگاه

روز

تاریخ

ساعت

مکان

نام کلاس

طبقه

1

A

1/97912

چهارشنبه

04/02/98

18-14

ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا-خیابان وصال شیرازی

101

اول

2

B

2/97912

چهارشنبه

04/02/98

18-14

ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا-خیابان وصال شیرازی

سالن قضاوت

پنجم

3

C

3/97912

دوشنبه

09/02/98

12-8

ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا-خیابان وصال شیرازی

203

دوم

4

D

4/97912

دوشنبه

09/02/98

12-8

ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا-خیابان وصال شیرازی

101

اول

5

E

5/97912

دوشنبه

09/02/98

12-8

ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا-خیابان وصال شیرازی

سالن قضاوت

پنجم

6

F

6/97912

چهار­شنبه

11/02/98

18-14

ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا-خیابان وصال شیرازی

203

دوم

7

G

7/97912

چهارشنبه

11/02/98

18-14

ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا-خیابان وصال شیرازی

101

اول

8

H

8/97912

چهارشنبه

11/02/98

18-14

ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا-خیابان وصال شیرازی

سالن قضاوت

پنجم

9

I

9/97912

دوشنبه

16/02/98

12-8

ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا-خیابان وصال شیرازی

101

اول

10

J

10/97912

دوشنبه

16/02/98

12-8

ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا-خیابان وصال شیرازی

سالن قضاوت

پنجم

 

لیست اسامی دانشجویان به شرح ذیل می باشد: 

اسامی دانشجویان