اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه وام ویژه دکتری روزانه سه ماهه زمستان

اطلاعیه وام ویژه دکتری روزانه سه ماهه زمستان


دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری(روزانه) سه ماهه زمستان فقط تا تاریخ 1396/11/6 می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند ودرخواست های سه ماهه زمستان به صورت ماهانه ازدانشجویان دریافت نخواهد شد.