اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه کانال تلگرام معاونت دانشجویی و فرهنگی

اطلاعیه کانال تلگرام معاونت دانشجویی و فرهنگی


 کلیه دانشجویان عزیز پردیس هنرهای زیبا به منظور اطلاع از اخبار، مقررات دانشجویی و فعالیت­های معاونت دانشجویی و فرهنگی  پردیس هنرهای زیبا می ­توانند عضو کانال تلگرامی این معاونت شوند.

نشانی وب ­سایت:                         www.finearts.ut.ac.ir    

نشانی کانال تلگرام:              t.me/daneshjuei_farhangi