اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه کلاسهای نظام مهندسی

اطلاعیه کلاسهای نظام مهندسی


قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار می کند:

دوره های مورد نیاز جهت اخذ پروانه نظام مهندسی ساختمان:

1. اقتصاد شهری

2. تحلیل فضای شهری

3. جامعه شناسی شهری

4. بیان تصویری کارگاه مقدمات شهر

5. تاریخ شهر

6. آمار و مدل سازی

7. رایانه در شهرسازی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88997866 تماس حاصل فرمایید.

Email: adminsud@ut.ac.ir