اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اعطای امتیاز نشریه حرفه ای به نشریه مطالعات هنرهای زیبا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی پژوهش هنر پردیس هنرهای زیبا

اعطای امتیاز نشریه حرفه ای به نشریه مطالعات هنرهای زیبا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی پژوهش هنر پردیس هنرهای زیبا


به اطلاع می رساند بر اساس مجوز شماره 141/ 133076 تاریخ 16/ 06/ 1400‬ با اعطای امتیاز نشریه حرفه ای به نشریه مطالعات هنرهای زیبا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی پژوهش هنر پردیس هنرهای زیبا از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شد. بر این اساس، نشریه مطالعات هنرهای زیبا یک نشریه علمی-ترویجی یک امتیازی محسوب می شود.