اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اعلام اسامی داوطلبان استعداد درخشان جهت دعوت به مصاحبه تخصصی دکتری 95

اعلام اسامی داوطلبان استعداد درخشان جهت دعوت به مصاحبه تخصصی دکتری 95


 اسامی افراد منتخب برای دعوت به مصاحبه تخصصی در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه ساعت ۹ صبح به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- آقای علی رویین

۲- خانم عاطفه محمدی

۳- آقای امیرحسین جزء رمضانی

۴- خانم مریم خدا محمدی

۵- آقای یسری دائی چیان کروندی

6- الهه شاکری داریانی