اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اعلام اسامی داوطلبان استعداد درخشان جهت دعوت به مصاحبه تخصصی دکتری 95

 اسامی افراد منتخب برای دعوت به مصاحبه تخصصی در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه ساعت ۹ صبح به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- آقای علی رویین

۲- خانم عاطفه محمدی

۳- آقای امیرحسین جزء رمضانی

۴- خانم مریم خدا محمدی

۵- آقای یسری دائی چیان کروندی

6- الهه شاکری داریانی