اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اعلام زمان مصاحبه دکتری تخصصی تئاتر

اعلام زمان مصاحبه دکتری تخصصی تئاتر


به اطلاع می‌رساند  مصاحبه دکتری تخصصی تئاتر  از تاریخ ۹ تا ۱۱ تیرماه در پردیس هنرهای زیبا - گروه آموزشی هنرهای نمایشی برگزار می شود  متقاضیان به ترتیب حروف الفبا که به شرح زیر می‌آید جهت انجام مصاحبه حاضر شوند.

۱- الف تا ر - مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۹۷

۲- ز تا ق - مورخ ۱۰/‏۰۴/‏۹۷

۳- ک تا ی - مورخ ۱۱/‏۰۴/‏۹۷