اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اعلام ساعت فعالیت کتابخانه دانشکدگان هنرهای زیبا

اعلام ساعت فعالیت کتابخانه دانشکدگان هنرهای زیبا


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند پیرو ابلاغ هیئت رئیسه محترم دانشکدگان تا پایان نیمسال ۱۴۰۱، کتابخانه پردیس تا ساعت ۱۸ برای مراجعه و استفاده دانشجویان دانشکدگان باز می باشد.