اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

افتخارآفرینان پردیس هنرهای زیبا در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

افتخارآفرینان پردیس هنرهای زیبا در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


جناب آقای علیرضا مشایخی اصفهانی پژوهشگر پیشکسوت نمونه دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

سرکار خانم دکتر بهناز امین زاده پژوهشگر برجسته دانشکده شهرسازی

جناب آقای دکتر اسفندیار زبردست پژوهشگر  نمونه برجسته دانشکده شهرسازی

سرکار خانم دکتر سمیه فدائی نژاد طرح پژوهشی بنیادی نمونه دانشکده معماری

سرکار خانم پیونیک سیمونی رساله نمونه مقطع دکتری دانشکده معماری