اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

افتخار آفرینی اساتید و دانشجویان دانشکدگان هنرهای زیبا در سی و یکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

افتخار آفرینی اساتید و دانشجویان دانشکدگان هنرهای زیبا در سی و یکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


اساتید و دانشجویان دانشکدگان هنرهای زیبا در سی و یکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران موفق به کسب عناوین پژوهشگر برجسته، پژوهشگر نمونه و رساله نمونه دکترا شدند. دانشکدگان هنرهای زیبا کسب موفقیت توسط این عزیزان را به ایشان و خانواده هنرهای زیبا تبریک گقته و برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون می نماید. 

دکتر پیروز حناچی                 پژوهشگر برجسته

دکتر صداقت جباری               پژوهشگر نمونه

دکتر مجتبی رضازاده              پژوهشگر پیشکسوت نمونه

دکتر آرزو فیض اله بیگی          رساله نمونه دکترا