اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشکدگان هنرهای زیبا و موسسه فرهنگی هنری مهرسان

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشکدگان هنرهای زیبا و موسسه فرهنگی هنری مهرسانتفاهم نامه همکاری در زمینه های علمی، فرهنگی و هنری بین دانشکدگان هنرهای زیبا و موسسه فرهنگی مهرسان به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان هنرهای زیبا، روز شنبه مورخ 19/6/1401 تفاهم نامه همکاری بین دانشکد گان هنرهای زیبا و موسسه فرهنگی هنری مهرسان به منظور توسعه، ارتقاء و حمایت از فعالیت های علمی، فرهنگی و هنری در دانشگاه تهران توسط دکتر مظاهریان، رئیس دانشکدگان و مهندس رفیعیان، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مهرسان امضا شد.
بر اساس این تفاهم نامه مقرر گردید تا طرفین در زمینه های گوناگونی چون برنامه ریزی و برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی و هنری، حمایت از طرح های نوآورانه و کارآفرین و شرکت های دانش بنیان با یکدیگر همکاری و تعامل نمایند.