اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

امور وام و تسهیلات

امور وام و تسهیلات


 

راهنمای بهره مندی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان  را از اینجا دانلود نمایید.

 

نحوه بازپرداخت وام های صندوق رفاه دانشجویان را از اینجا دانلود نمایید.