اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

امور وام و تسهیلات

امور وام و تسهیلات


 

راهنمای بهره مندی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان  را از اینجا دانلود نمایید.

 

نحوه بازپرداخت وام های صندوق رفاه دانشجویان را از اینجا دانلود نمایید.

 

راهنمای درخواست وام درسامانه آموزش را از اینجا دانلود نمایید

 

جهت درخواست وام به سامانه جامع آموزش مراجعه نمایید.