اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انتخابات میان دوره‌ای انجمن علمی دانشجویی

انتخابات میان دوره‌ای انجمن علمی دانشجویی


برای آن دسته از انجمن‌هایی که در انتخابات سراسری خرداد ماه نتوانستند شورای مرکزی جدید را تشکیل دهند، انتخابات میان دوره‌ای به‌صورت الکترونیک در تاریخ چهارشنبه ۲ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.