اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انتخابات میان دوره ای کانونهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی

انتخابات میان دوره ای کانونهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی


از آنجا که در انتخابات سراسری کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی که در خرداد ماه جاری برگزار شد، برخی کانون‌ها به حد نصاب لازم نرسیدند یا اینکه کانون‌هایجدیدی در طی این مدت شکل گرفته است، از این‌رو انتخابات میان دوره‌ای کانون‌ها در ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ سال جاری برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که انتخابات سراسری کانون‌های فرهنگی هر ساله در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و این مرحله میان دوره‌ای می‌باشد.