اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انتخاب اعضاء هیات علمی پردیس هنرهای زیبا به عنوان معاونین شهردار تهران

انتخاب اعضاء هیات علمی پردیس هنرهای زیبا به عنوان معاونین شهردار تهران


دونفر از اعضاء هیات علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا به عنوان معاونین شهردار تهران انتخاب شدند.
طی احکام جداگانه ای از سوی اقای محمدعلی نجفی شهردار تهران، آقای دکتر مهدی حجت به عنوان معاون شهرسازی و  معماری و آقای دکتر پیروز حناچی به عنوان معاون فنی و عمرانی شهردار تهران منصوب شدند.