اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انتخاب دو دانشجوی پردیس هنرهای زیبا به عنوان دانشجویان برتر شاهد وایثارگر دانشگاه تهران

انتخاب دو دانشجوی پردیس هنرهای زیبا به عنوان دانشجویان برتر شاهد وایثارگر دانشگاه تهران


 در یازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز دانشگاه تهران دو نفر از دانشجویان شاهد وایثار پردیس هنرهای زیبا بنام آقای محمدجواد احمدزاده مقطع کارشناسی رشته موسیقی به شماره ۹۱۱۰۹۶۰۶۸ و خانم مهسا عبادی نوین مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری به شماره ۹۱۰۱۹۳۲۶۲ به عنوان دانشجویان ممتاز  انتخاب و برگزیده شده‌اند. که باعث افتخاری دیگر برای پردیس هنرهای زیبا می‌باشد.