اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انتخاب لوگوی طراحی شده توسط دانشجوی طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا از سوی سفارت کشور ژاپن در ایران

انتخاب لوگوی طراحی شده توسط دانشجوی طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا از سوی سفارت کشور ژاپن در ایران


پیرو برگزاری مسابقه ای از سوی سفارت کشور ژاپن در ایران در خصوص طراحی لوگوی مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی این کشور، لوگوی طراحی شده توسط خانم شهرزاد درگاهی دانشجوی رشته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران از بین بیش از 180 طرح ارسالی به عنوان طرح اول انتخاب شد و به عنوان لوگوی رسمی این مرکز از سال 2021 مورد استفاده قرار می گیرد.