اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انتشار کتاب استاد پردیس هنرهای زیبا از سوی انتشارات اشپرینگر

انتشار کتاب استاد پردیس هنرهای زیبا از سوی انتشارات اشپرینگر


کتاب «فرم، فضا و طراحی: از تجربه ایران تا تجربه اروپا» تألیف مهندس محمود توسلی، عضو هیأت علمی این پردیس از سوی انتشارات اشپرینگر منتشر شد.

کتاب فرم، فضا و طراحی: از تجربه ایران تا تجربه اروپا ضمن طرح معیارهای کیفی با توجه به فایده عملی، به بحث درباره اصول شکل دهنده سازمان فضایی شهرهای تاریخی می‌پردازد و می‌تواند به‌مثابه راهنمای طراحی در نظر گرفته شود. برداشت این کتاب هنری، اجتماعی و فرهنگی است.
این ناشر در سال ۲۰۱۶ نیز کتاب «ساخت شهر در محیط‌های گرم و خشک: راهبردهایی برای توسعه پایدار» اثر دیگری از مهندس توسلی را روانه بازار نشر کرد. این کتاب یک مرجع اساسی، راهبردی و پاسخگو به مسائل شهرسازی محیط‌های گرم و خشک است و به تأثیر عوامل تاریخی از یک سو و عوامل آب و هوایی از سوی دیگر بر شکل‌گیری فضایی شهرها می‌پردازد. مطالعات میدانی حاصل از سفرهای متعدد و چند نمونه موردی محتوای این کتاب را تشکیل می‌دهند.