اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انتشار کتاب "تحلیلی بر معماری معاصر ایران" نوشته دکتر حمید رضا انصاری

انتشار کتاب "تحلیلی بر معماری معاصر ایران" نوشته دکتر حمید رضا انصاری


کتاب " تحلیلی بر معماری معاصر ایران " نوشته دکتر حمیدرضا انصاری، استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، منتشر شد.

این کتاب تحلیلی است بر معماری معاصر ایران از زمان قاجار تا عصر حاضر. مطالب کتاب بیشتر تفسیری از معماری این دوره است که سعی دارد معماری را از منظر نحوه ی مواجهه با غرب مورد کاوش و تامل قرار دهد. مطالب کتاب در قالب مقدمه، چهار گفتار و سخن آخر ارایه گردیده است. گفتارهای چهارگانه کتاب با عناوین "از آشنایی تا شیفتگی"، "از شیفتگی تا الگوبرداری حکومتی"، از الگوبرداری حکومتی تا غربی شدن جامعه"، و "از بازگشت به اصول تا مساله جهانی شدن"، معماری معاصر ایران را در دوره های قاجار، پهلوی اول و دوم، و دوره انقلاب اسلامی مورد تامل قرار می دهد. کتاب "تحلیلی بر معماری معاصر ایران" به قلم دکتر حمیدرضا انصاری نگارش و توسط انتشارات سبزان منتشر گردیده است.