اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انتشار کتاب "زبان تخصصی برای دانشجویان معماری (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)" تالیف دکتر سید امیر سعید محمودی

انتشار کتاب "زبان تخصصی برای دانشجویان معماری (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)" تالیف دکتر سید امیر سعید محمودی


این کتاب که بر اساس نیاز دانشجویان و به زبان انگلیسی نوشته شده؛ دانشجویان محصّل علاقمند به زبان تخصصی معماری در داخل کشور و همچنین دانش آموختگان علاقمند به ادامه تحصیل در خارج از کشور را مخاطب قرار داده است. کتاب در 8 فصل تهیه شده: فصل اول به معرفی معماری؛ فصل دوم به معرفی حرفة معماری؛ فصل سوم به نحوة تهیه نوشتار رسمی (مانند مقاله و گزارش)؛ فصل چهارم به نحوة تهیه نوشتار دانشگاهی (مانند پایان نامه)؛ فصل پنجم به نحوة تهیه نوشتار انواع نامه؛ فصل ششم به نحوة تهیه نوشتار رزومه؛ فصل هفتم به موضوع مصاحبه و تهیه آلبوم نمونه کار (پورتفولیو)؛ و فصل هشتم به معرفی آزمون های مطرح برای زبان انگلیسی و آزمون دریافت حق امضاء معماری می پردازد.