اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انجام تست رایگان SMOKERLYZER در مرکز مشاوره دانشگاه تهران

انجام تست رایگان SMOKERLYZER در مرکز مشاوره دانشگاه تهران


سیگار کشیدن باعث افزایش مونواکسید کربن و کاهش توانایی بدن در انتقال اکسیژن می‌گردد که باعث می‌شود بازده مغز افت داشته باشد و توانایی‌های شناختی از جمله تمرکز، توجه و یادگیری کاهش یابد. سیگار کشیدن همچنین خطر آسیب انبساط ریه (overexpansion) را افزایش داده چرا که بافت ریه توسط مواد شیمیایی موجود در دود سیگار آسیب می‌بینند.

تست CO چه چیزی نشان می‌دهد؟

این تست تعداد CO تنفس (ppm) و درصد کربوکسی هموگلوبین COHb را نشان می‌دهد. این گاز شاخصی است از ۴۰۰۰ ماده سمی موجود در سیگار است که ۶۰ ماده آن سرطان‌زا می‌باشد.

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران در نظر دارد به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات مصادف با ۱۰ خرداد ماه تست رایگان SMOKERLYZER انجام  دهد. 

 

 

جهت دریافت نوبت برای انجام تست با شماره تلفن ۶۶۴۱۰۶۲۰ تماس حاصل فرمائید.