اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انجمن علمی تصویرسازی پردیس هنرهای زیبا برگزار می کند

انجمن علمی تصویرسازی پردیس هنرهای زیبا برگزار می کند


نمایشگاه آثار تصویرسازی دانشجویان و  دانش آموختگان دانشکده هنرهای تجسمی و نشست های تخصصی و کارگاه از تاریخ 17 الی 21 آذرماه 1397 در نگارخانه تهران پردیس هنرهای زیبا برگزار می شود.