اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انجمن علمی گرافیک

انجمن علمی گرافیک


انجمن علمی گرافیک پردیس هنرهای زیبا در سال 93 با حضور اعضای جدید با رویکرد گسترش ارتباطات، کم کردن فاصله ی بین دانشگاه و فضای بیرون از دانشگاه و بازار کار و ایجاد انسجام در گروه گرافیک مجموعه ای از فعالیتها را آغاز نموده است. بخشی از فعالیتهای انجام شده شامل برگزاری مجموعه نشستهای دانشجویی تحت عنوان »همنشینی« با موضوع با گفتگو با فارغ التحصیلان موفق رشته گرافیک و برگزاری جشن گرافیک پردیس هنرهای زیبا در هفته گرافیک و برگزاری نمایشگاه آثار فارغ التحصیالن رشته های گرافیک و تصویر سازی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 90 تا 93، است. از برنامه های آتی انجمن در راستای گسترش فعالیتهای بین رشته ای همکاری با کلوپ گیم سازی دانشکده فنی دانشگاه تهران در جهت برگزاری ورکشاپ طراحی بازی در تابستان 93، است. اهداف انجمن: - کم کردن فاصلهی بین دانشگاه و فضای بیرون از دانشگاه و بازار کار - ایجاد انسجام در گروه گرافیک – فعالیت در زمینه پروژه های بین رشته ای و همکاری با سایر انجمنهای علمی – برگزاری ورکشاپ و نشستهای علمی و دعوت از فارغ التحصیلان موفق و اساتید برجسته رشته گرافیک جهت آشنایی و افزایش آگاهی هرچه بیشتر دانشجویان این رشته.