اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اهدای سند تاسیس دانشکدگان هنرهای زیبا به ریاست دانشکدگان هنرهای زیبا

اهدای سند تاسیس دانشکدگان هنرهای زیبا به ریاست دانشکدگان هنرهای زیبارئیس کتابخانه دانشکدگان هنرهای زیبا سند "تاسیس هنرکده هنرهای زیبا" را که به تازگی عملیات حفاظتی بر روی آن انجام شده را  به رئیس مجموعه اهدا نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان هنرهای زیبا، روز دوشنبه مورخ 24/5/1401 طی مراسمی که با حضور رئیس، معاونین اجرایی و آموزشی و تعدادی از همکاران کتابخانه دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شد، سند تاسیس هنرکده هنرهای زیبا توسط دکتر پارسی، رئیس کتابخانه به دکتر مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا اهدا شد.
در متن اساسنامه میخوانیم: تاسیس هنرکده هنرهای زیبا در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای عالی دانشگاه تهران مورخ سوم مهر ماه 1322 به تصویب شورای دانشگاه تهران رسیده است. این سند توسط دکتر علی اکبر سیاسی، رئیس وقت دانشگاه تهران امضا گردیده و به موقع اجرا گذاشته شده است. 
از نکات قابل تامل در سند میتوان به ذکر رشته های موجود در دانشکده تحت عنوان شعبه معماری، شعبه نقاشی و شعبه حجاری (مجسمه سازی)، مجانی بودن تحصیلات در دانشکده و نکاتی در باب مدیریت آموزش اشاره نمود.
به دستور دکتر حامد مظاهریان، این سند تا ایجاد موزه هنرهای زیبا در دفتر ریاست دانشکدگان به امانت نگاه داشته خواهد شد.