اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اولین دانشجویان کارشناسی ارشد انیمیشن پردیس هنرهای زیبا از پایان نامه خود دفاع کردند.

اولین دانشجویان کارشناسی ارشد انیمیشن پردیس هنرهای زیبا از پایان نامه خود دفاع کردند.امیر مهدی صفدری و زهرا کبابیان از اولین دانشجویان ورودی سال 95 رشته انیمیشن دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا بودند که روز یکشنبه 30 تیر ماه از پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کردند. این ورودی که اولین ورودی رشته یاد شده در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود، شامل 7 دانشجوست.
شایان ذکر است اولین فارغ التحصیل رشته انیمیشن دانشگاه تهران سرکار خانم نسترن شیوایی است که در شهریور سال 93 از پایان نامه خود در پردیس البرز دفاع نمود. سایر دانشجویان این رشته-ورودی در پردیس ذیربط نیز تا پایان نیم سال اول سال تحصیلی 94-93 دانش آموخته گردیدند.
اطلاعات تکمیلی پایان نامه های دفاع شده این رشته در روز 30 تیرماه سال جاری:

دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنمای نظری استاد راهنمای عملی استاد داور
امیر مهدی صفدری نقش تکنیک 3D بر فرم و محتوی فیلم های انیمیشن با تمرکز بر سبک رئالیسم در آثار پیکسار دکتر احمد الستی امیر سحرخیز دکتر سید محمد فدوی
محمد رضا دوست محمدی
زهرا کبابیان داستان سرایی انیمیشن برای واقعیت مجازی VR دکتر احمد الستی مریم کشکولی نیا

محمد علی بنی اسدی
محمد رضا دوست محمدی