اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اولین سالانه هنری" سیزده هفتادو دو" ویژه بزرگداشت شهید مرتضی آوینی

اولین سالانه هنری" سیزده هفتادو دو" ویژه بزرگداشت شهید مرتضی آوینی


اولین سالانه هنری" سیزده هفتادو دو" ویژه بزرگداشت شهید مرتضی آوینی در پردیس هنرهای زیبا برگزار می شود.