اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

آئین نامه طرح برگزاری جشنواره ورزشی فرزندان اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه

آئین نامه طرح برگزاری جشنواره ورزشی فرزندان اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه


آیین نامه برگزاری اولین جشنواره ورزشی فرزندان اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان دانشگاه تهران  که در شهریور ماه 94 برگزار می گردد،  در لینک زیر موجود است.

آیین نامه