اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

آیین نامه های مهم- نودانشجویان

آیین نامه های مهم- نودانشجویان


نکات مهم آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی

ضمن خوش آمد گویی به نو دانشجویان عزیز پردیس هنرهای زیبا، توجه عزیزان را به برخی نکات آئین نامه آموزشی جلب می‌نماییم:

-  طول تحصیل در دوره کارشناسی، برای کلیه رشته‌های پردیس هنرهای زیبا ۸ نیمسال (معادل چهار سال) می‌باشد. در خصوص رشته معماری ۹ نیمسال می‌باشد. در صورتی که دانشجویی در سنوات مجاز، فارغ التحصیل نشود، می‌بایست تقاضای تمدید سنوات ارائه کند. لازم به ذکر است عدم فراغت از تحصیل در سنوات مجاز، باعث می‌شود دانشجو حتی در صورت داشتن بالاترین میانگین، از مزایای دانشجویان استعداد درخشان محروم شود.

- دانشجویان عزیز موظف هستند قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی، طبق زمان بندی تقویم آموزش دانشگاه نسبت به ثبت نام ترم آینده اقدام نمایند، در غیر این صورت منصرف از تحصیل محسوب می‌شوند.

- به کلیه دانشجویان عزیز توصیه می‌شود در هر نیمسال تحصیلی طبق برنامه ارائه شده توسط گروه محترم آموزشی انتخاب واحد نمایند تا در نیمسال­های بعد برای اخذ دروس، با مشکل عدم گذراندن پیش نیاز درس مواجه نگردند و بتوانند در سنوات مقرر فارغ التحصیل شوند.

- دانشجو مجاز است، در هر نیمسال تحصیلی بین ۱۲-۲۰ واحد درسی انتخا نماید. در صورتی که نیمسال قبل میانگین بالاتر از ۱۷ داشته باشد می‌تواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی انتخاب نماید.

- در صورتی که میانگین هر نیمسال کمتر از ۱۲ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط محسوب شده و در نیمسال بعد مجاز به انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی نخواهد بود. در صورت ۳ نیمسال مشروطی، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

- هر دانشجو در طول تحصیل می‌تواند با ارائه دلایل و مستندات با نظر گروه آموزشی مربوط از دو نیمسال مرخصی تحصیلی استفاده نماید که این مرخصی (جز در موارد خاص) جزو سنوات تحصیلی محسوب خواهد شد و منجر به عدم فراغت از تحصیل در سنوات مجاز خواهد شد.

- کلیه دانشجویان عزیز موظف هستند در کلاس­های درسی طبق برنامه مربوط حاضر شوند و غیبت بیش از حد مجاز در کلاس درس منجر به ثبت نمره ۵% در کارنامه آنان خواهد شد که به هیچ وجه قابل حذف یا بی اثر شدن در کارنامه نخواهد بود.

- کلیه دانشجویان عزیز موظف هستند طبق برنامه درسی در امتحان میان ترم و پایان ترم شرکت نمایند. عدم شرکت در امتحان پایان ترم منجر به ثبت نمره صفر (غایب) خواهدشد و به هیچ وجه قابل حذف یا بی اثر شدن در کارنامه نمی‌باشد..

-  هرگونه تقلب در جلسه امتحان منجر به ثبت نمره‌ی ۲۵% در کارنامه خواهد شد که به هیچ وجه قابل حذف یا بی اثر شدن در کارنامه نمی‌باشد.

- در صورتی که دانشجویی در امتحان درس شرکت کند و نتواند نمره قبولی کسب کند و در نیمسالهای بعد از آن درس نمره قبولی بگیرد، می‌تواند درخواست بی اثر شدن نمره ردی را در میانگین کل داشته باشد، ولی امکان حذف درس یا نمره ردی در کارنامه وجود ندارد و درس رد شده در میانگین همان ترم محاسبه خواهد شد (امکان بی اثر شدن در دوره کارشناسی برای سه درس امکان پذیر است).

کلیه دانشجویان عزیز می‌توانند درصورت داشتن هر گونه سؤال در مورد مقررات و آئین نامه‌های آموزشی از کارشناسان مربوط در اداره آموزش پردیس هنرهای زیبا، راهنمایی و کمک لازم را دریافت نمایند.

 

                                                                                  با آروزی شادی و موفقیت برای کلیه دانشجویان گرامی

                                                                                               اداره آموزش پردیس هنرهای زیبا