اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازدید هیأت کره جنوبی از پردیس هنرهای زیبا

بازدید هیأت کره جنوبی از پردیس هنرهای زیبا


هیأت چهارنفره متشکل از مدیر همکاریهای بین‌المللی وزارت امورخارجه، دبیر اول و دوم امور فرهنگی سفارت جمهوری کره در ایران و مسئول موزه ملی گیونگجو، روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه، ضمن بازدید از پردیس هنرهای زیبا،  با جمعی از مسئولین این پردیس جلسه ای در محل دفتر ریاست پردیس برگزار کردند.

در این جلسه دو طرف پیشنهادات خود را در مورد گسترش فعالیت های علمی در قالب تبادل استاد و دانشجو و تاسیس مراکز و گروه های دانشجویی، برگزاری نمایشگاهی از فرهنگ و هنر کره جنوبی در ایران و بالعکس، ارائه نمودند.

همچنین مقرر گردید در اواخر مهرماه سال جاری نمایشگاه فرهنگ و هنر ایران زمین در پایتخت کره جنوبی برگزار گردد.