اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازدید وزیر علوم از برگزاری کلاسهای درسی دانشکدگان هنرهای زیبا پس از بازگشایی دانشگاه

بازدید وزیر علوم از برگزاری کلاسهای درسی دانشکدگان هنرهای زیبا پس از بازگشایی دانشگاهبنا به گزارش روابط عمومی دانشکدگان هنرهای زیبا، روز یکشنبه مورخ ۱۴/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در دانشکدگان از روند برگزاری کلاسهای درسی بازدید نمود.
در ابتدای این بازدید، دکتر زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه دکتر مقیمی رئیس دانشگاه تهران و معاونین ایشان مورد استقبال دکتر مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا قرار گرفتند. پس از مراسم استقبال، دکتر مظاهریان در خصوص دانشکدگان هنرهای زیبا توضیحاتی را ارائه نمود. در ادامه دکتر زلفی گل و هیات همراه با مشایعت دکتر مظاهریان از کلاسهای درسی در حال برگزاری بازدید نمودند.