اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

با حکم رحمت امینی مدیر گروه هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا، جواد کاوندی دبیر هجدهمین دوره جشنواره تئاتر تجربه شد.

با حکم رحمت امینی مدیر گروه هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا، جواد کاوندی دبیر هجدهمین دوره جشنواره تئاتر تجربه شد.


 

گروه هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، پس از ارزیابی طرح ها و سوابق دانشجویان متقاضی دبیری هجدهمین دوره از جشنواره تئاتر تجربه،  آقای جواد کاوندی را به عنوان دبیر هجدهمین دوره جشنواره تئاتر تجربه انتخاب کرد.
جشنواره تئاتر تجربه یکی از معتبرترین جشنواره های تئاتر دانشجویی ایران است که هر ساله به میزبانی دانشگاه تهران برگزار می گردد.