اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بخشنامه شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1402- 1401کلیه مقاطع تحصیلی (مصوبه مورخ 1401/06/15هیات امنای دانشگاه)

بخشنامه شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1402- 1401کلیه مقاطع تحصیلی (مصوبه مورخ 1401/06/15هیات امنای دانشگاه)


 جداول شهریه دانشجویان تمامی مقاطع ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیئت امنای محترم دانشگاه تهران، به شرح ذیل می باشد. شایان ذکر است طبق مصوبه فوق، افزایش شهریه این دانشجویان از ۲۰ درصد به میزان ۴۰ درصد نسبت به سال تحصیلی قبل، تغییرگردید.

خدمات 1401

دکتری و پردیس خودگردان

کارشناسی و ارشد