اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بخش نشریات

بخش نشریات


در بخش نشریات ادواری دو نوع منابع نگهداری میشوند.

منابع گذشتهنگر

منابع جاری

منابع گذشتهنگر شامل نشریاتی است که از ابتدای شکلگیری بخش نشریات جزء مجموعه بوده و یا در سالهای بعد از شروع وارد مجموعه شده و بعدها انتشار آنها متوقف شده و یا به دلایلی خریداری نشدهاند.

منابع جاری بخش نشریات شامل نشریاتی است که در حال حاضر کتابخانه مشترک آنهاست.

 

منابع این بخش انواع مجلات فارسی و لاتین و تعدادی از روزنامه­های رسمی کشور می باشند. نشریات سالهای گذشته بصورت دوره­ای صحافی شده­اند. مجلات امانت داده نمی شوند و دانشجویان تنها مجاز به عکس گرفتن و یا تهیه کپی می باشند. همچنین در این بخش مجلات الکترونیک و بانک های اطلاعاتی مورد اشتراک دانشگاه معرفی می گردد.

منابع این بخش انواع مجلات فارسی و لاتین و تعدادی از روزنامه های رسمی کشور می باشند. نشریات سالهای گذشته بصورت دوره ای صحافی شده اند.

مجلات امانت داده نمی­شوند و دانشجویان تنها مجاز به عکس گرفتن و یا تهیه کپی می­باشند. همچنین در این بخش مجلات الکترونیک و بانک­های اطلاعاتی مورد اشتراک دانشگاه جهت استفاده مراجعین معرفی می­گردد.

 

خدمات بخش نشریات :

·        ارائه جدیدترین اطلاعات و مقالات علمی

·        امکان جستجو مقالات از نرم افزار

·        امکان عکس و فتوکپی از نشریات درخواستی

               ·        ارسال برای صحافی نشریات علمی – تخصصی