اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بررسی زیرساخت‌های پایه و خدمات برای تاب‌آوری همه شمول جوامع در مقابل سوانح در ایران با همکاری دانشگاه های آلمان در پردیس هنرهای زیبا

بررسی زیرساخت‌های پایه و خدمات برای تاب‌آوری همه شمول جوامع در مقابل سوانح در ایران با همکاری دانشگاه های آلمان در پردیس هنرهای زیباروز یکشنبه 25 شهریورماه 97 دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا میزبان نشست مشترکی با همکاری اساتید دانشگاه تی اچ کلن و دانشگاه بن آلمان، پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، و همکاران و متخصصین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران و شهرداری کرج بود. هدف این نشست، تبادل نظر و هماهنگی برای انجام یک پروژه پژوهشی مشترک با موضوع:

 «Basic Infrastructures and Services for Inclusive Community Disaster Resilience in Iran» (زیرساخت‌های پایه و خدمات برای تاب‌آوری همه شمول جوامع در مقابل سوانح در ایران) بود.

در جلسه صبح این نشست که در محل نگارخانه پردیس هنرهای زیبا برگزار گردید، ابتدا سه سخنرانی به ترتیب توسط دکتر محمد مهدی عزیزی استاد و رئیس دانشکده شهرسازی (با موضوع سیاست‌های زمین شهری در ایران)، دکتر اسفندیار زبردست استاد دانشکده شهرسازی (با موضوع برنامه‌ریزی توسعه در ایران) و دکتر الکساندر فِکِتِ، استاد دانشگاه کلن (با موضوع تاب آوری شهری در ایران و معرفی پروژه مشترک) انجام شد. همچنین، دکتر تئو کوتر رئیس بخش برنامه‌ریزی شهری دانشگاه بن نیز هدف و انتظارات خود از پروژه مشترک را ارائه داد. در جلسه بعد از ظهر این نشست، تبادل نظرات طرفین و تعریف مسئله برای پروژه مورد نظر صورت گرفت. در پایان نشست مقرر گردید تا طرف آلمانی پس از بازگشت به کشور خود نسبت به تنظیم شرح خدمات این طرح پژوهشی اقدامات و هماهنگی لازم را انجام دهد.