اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برنامه دروس عمومی مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

برنامه دروس عمومی مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 97-96


 

نام درس

رشته

شماره گروه

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

تاریخ امتحان

تفسیر موضوعی قرآن

 9120068

2 واحد

همه گروه‌ها

1

شنبه

8-10

 

شنبه

مورخ 96/10/30

ساعت 16-14

"

2

"

10-12

"

3

"

14-16

"

4

"

16-18

انقلاب اسلامی‌ ایران

9120079

2 واحد

همه گروه‌ها

 1 (خواهران)

یکشنبه

8-10

 

یکشنبه

مورخ 96/11/1

ساعت 12-10

"

2 (خواهران)

"

10-12

"

3 (برادران)

"

14-16

"

4 (برادران)

"

16-18

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

9120067

2 واحد

"

1

سه شنبه

10-12

 

سه‌شنبه

مورخ 96/10/26

ساعت 12-10

"

2(خواهران)

"

"

"

3

"

16-18

"

4 (خواهران)

"

14-16

اندیشه اسلامی 1

9120053

2 واحد

معماری ورودی96

1

چهارشنبه

8-10

 

 

چهارشنبه

 مورخ 96/10/27

ساعت 16-14

"

2

"

"

همه گروه‌ها

3

"

10-12

مجسمه سازی ورودی 96

4

"

14-16

موسیقی ورودی 96

5

دوشنبه

8-10

نمایشی ورودی 96    

6

"

16-18

"

7

"

"

اندیشه اسلامی2

9120036

2 واحد

 

همه گروه‌ها

1

دوشنبه

10-12

 

دوشنبه

مورخ 96/10/25

ساعت 12-10

"

2

"

14-16

"

3

"

16-18

اخلاق اسلامی

9120054

2 واحد

همه گروه‌ها

1

      چهارشنبه

8-10

 

چهارشنبه

مورخ 96/11/4

14-16

"

2

"

10-12

"

3

"

14-16

"

4

"

16-18

زبان انگلیسی

9120058

3 واحد

طراحی صنعتی و عکاسی ورودی 96

1

دوشنبه و چهارشنبه

 

 

8-10

 

 

 

 

 

شنبه

مورخ 96/10/23

ساعت 10-8

نمایشی ورودی 96

2

دوشنبه و چهارشنبه

10-12

"

3

"

"

نقاشی و مجسمه‌سازی 96

4

یکشنبه و سه شنبه

8-10

معماری ورودی 96

5

"

10-12

"

6

"

"

شهرسازی ورودی 96

7

یکشنبه و سه شنبه

14-16

زبان فارسی

9120085

3 واحد

معماری ورودی 96

1

یکشنبه و سه‌شنبه

8-10

 

سه‌شنبه

مورخ 96/11/3

ساعت 12-10

"

2

"

"

موسیقی ورودی 96

3

یکشنبه و سه‌شنبه

10-12

شهرسازی ورودی 96

4

شنبه و سه شنبه

8-10

مبانی کارآفرینی

9120100

2 واحد

همه گروه‌ها

1

 

دوشنبه

 

14-16

دوشنبه

مورخ 96/11/2

ساعت 16-14

 

دانش خانواده و جمعیت

 9120069

  2 واحد

همه گروه‌ها

1

شنبه(خواهران)

8-10

 

شنبه

مورخ 96/10/30

ساعت 12-10

"

2

"(برادران)

8-10

"

3

"(خواهران)

10-12

"

4

"(برادران)

10-12