اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برنامه دروس عمومی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه دروس عمومی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95


برنامه دروس عمومی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 

نام و شماره درس

رشته

شماره گروه

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

تاریخ امتحان

تفسیر موضوعی قرآن

 9120068

2 واحد

همه گروه‌ها

1

شنبه

10-8

 

شنبه

مورخ 27/3/96

ساعت 16-14

"

2

"

12-10

"

3

"

16-14

"

4

"

18-16

انقلاب اسلامی‌ و ریشه‌ها

9120011

2 واحد

همه گروه‌ها

1 (خواهران)

یکشنبه

10-8

 

یکشنبه

مورخ 21/3/96 ساعت 12-10

"

2 (برادران)

"

12-10

"

3 (خواهران)

"

16-14

"

4 (برادران)

"

18-16

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

9120067

2 واحد

"

1

سه شنبه

10-8

 

سه‌شنبه

مورخ 23/3/96 ساعت 16-14

"

2(خواهران)

"

"

"

3

"

12-10

"

4 (خواهران)

"

"

اندیشه اسلامی 2

9120036

2 واحد

همه گروه‌ها

1

چهارشنبه

10-8

 

چهارشنبه

مورخ 24/3/96 ساعت 12-10

"

2

"

12-10

"

3

"

16-14

"

4

"

18-16

اندیشه اسلامی1

9120053

2 واحد

 

همه گروه‌ها

1

دوشنبه

10-8

 

دوشنبه

مورخ 29/3/96

ساعت 12-10

"

2

"

12-10

"

3

"

16-14

اخلاق اسلامی

9120054

2 واحد

"

1

      چهارشنبه

10-8

 

چهارشنبه

مورخ 24/3/96 ساعت 16-14

"

2

"

12-10

"

3

"

16-14

"

4

"

18-16


 

زبان عمومی

9120058

3 واحد

همه گروه‌ها

1

یکشنبه و سه شنبه

10-8

 

 

شنبه

مورخ20/3/96 ساعت 10-8

"

2

یکشنبه و سه شنبه

12-10

"

3

یکشنبه و سه شنبه

16-14

ادبیات فارسی

9120057

3 واحد

همه گروه‌ها

1

یکشنبه و سه شنبه

10-8

 

یکشنبه

مورخ 28/3/96 ساعت 12-10

"

2

یکشنبه و سه شنبه

12-10

"

3

یکشنبه و سه شنبه

16-14

کارآفرینی

9120100

2 واحد

 

همه گروه‌ها

 

1

 

دوشنبه

 

18-16

دوشنبه

 مورخ 29/3/96 ساعت 16-14

 

دانش خانواده و جمعیت

 9120069

  2 واحد

 

همه گروه‌ها

 

1 (خواهران)

 

شنبه

 

10-8

 

 

شنبه

مورخ 27/3/96

ساعت 12-10

"

2 (برادران)

"

10-8

"

3 (خواهران)

"

12-10

"

4 (برادران)

"

12-10