اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برنامه دروس عمومی و تربیت بدنی نیمسال اول 98-97

برنامه دروس عمومی و تربیت بدنی نیمسال اول 98-97


 

نام درس

رشته

شماره گروه

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

تاریخ امتحان

تفسیر موضوعی قرآن

 9120068

2 واحد

همه گروه‌ها

1

شنبه

10-8

 

شنبه مورخ 29/10/97 ساعت 16-14

"

2

"

12-10

"

3

"

16-14

"

4

"

18-16

انقلاب اسلامی‌ ایران

9120079

2 واحد

همه گروه‌ها

 1 (خواهران)

یکشنبه

10-8

 

یکشنبه مورخ 23/10/97 ساعت 16-14

"

2 (خواهران)

"

12-10

"

3 (برادران)

"

16-14

"

4 (برادران)

"

18-16

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

9120067

2 واحد

"

1

سه شنبه

12-10

 

سه شنبه مورخ 25/10/97 ساعت 12-10

"

2(خواهران)

"

"

"

3

"

18-16

"

4 (خواهران)

"

16-14

اندیشه اسلامی 1

9120053

2 واحد

معماری ورودی97

1

چهارشنبه

10-8

 

 

 

 

چهارشنبه مورخ 26/10/97 ساعت 12-10

"

2

"

"

موسیقی ورودی 97

3

"

12-10

مجسمه سازی ورودی 97

4

"

16-14

همه گروه ها

5

دوشنبه

10-8

عکاسی ورودی 97

6

"

16-14

نمایشی ورودی 97    

7

"

18-16

"

8

"

"

اندیشه اسلامی2

9120036

2 واحد

 

همه گروه‌ها

1

دوشنبه

12-10

 

دوشنبه مورخ 24/10/97 ساعت 16-14

"

2

 

"

16-14

"

3

"

18-16

اخلاق اسلامی

9120054

2 واحد

همه گروه‌ها

1

      چهارشنبه

10-8

 

چهارشنبه مورخ 3/11/97 ساعت 12-10

 

زبان انگلیسی

9120058

3 واحد

طراحی صنعتی ورودی 97

 

1

دوشنبه و چهارشنبه

 

 

10-8

 

 

 

 

 

 

شنبه مورخ 22/10/97 ساعت 10-8

نمایشی ورودی 97

2

دوشنبه و چهارشنبه

12-10

"

3

"

"

نقاشی و مجسمه‌سازی 97

4

یکشنبه و سه شنبه

10-8

معماری ورودی 97

5

"

12-10

"

6

"

"

شهرسازی ورودی 97

7

یکشنبه و سه شنبه

16-14

زبان فارسی

9120085

3 واحد

معماری ورودی 97

1

یکشنبه و سه‌شنبه

10-8

 

 

یکشنبه مورخ 30/10/97 ساعت 12-10

"

2

"

"

موسیقی ورودی 97

3

شنبه و دوشنبه

16-14

شهرسازی ورودی 97

4

شنبه و سه شنبه

10-8

مبانی کارآفرینی

9120100

2 واحد

 

همه گروه‌ها

 

1

 

دوشنبه

 

16-14

دوشنبه مورخ 1/11/97 ساعت 16-14

 

دانش خانواده و جمعیت

 9120069

  2 واحد

 

همه گروه‌ها

 

1

 

شنبه(خواهران)

 

10-8

 

 

شنبه مورخ 29/10/97 ساعت 12-10

"

2

"(برادران)

10-8

"

3

"(خواهران)

12-10

"

4

"(برادران)

12-10

 

 

برنامه تربیت بدنی یک برادران               دانشکده هنرها          نیمسال اول 98-97

ایام هفته

ساعت

مدرس وکددرس

محل تشکیل کلاس

ظرفیت کلاس

دوشنبه

10-8

 

39-

زمین چمن شماره2

20 نفر

دوشنبه

12-10

 

40-

زمین چمن شماره2

20 نفر

دوشنبه

15-13

 

41-

زمین چمن شماره2

20 نفر

 

برنامه تربیت بدنی خواهران

ایام هفته

ساعت

مدرس وکددرس

محل تشکیل کلاس

ظرفیت کلاس

یکشنبه

12-10

5-

سالن4تربیت بدنی

20 نفر

یکشنبه

15-13

6-

سلن 4تربیت بدنی

20 نفر

 

برنامه ویژه تربیت بدنی خواهران وبرادران

ایام هفته

ساعت

مدرس وکددرس

محل تشکیل کلاس

چهارشنبه

10-8

98-یوسف مقدس تبریزی

کلاس 17

 
برنامه ورزش یک برادران 

ایام هفته

ساعت

مدرس وکددرس

محل تشکیل کلاس

ظرفیت کلاس

یکشنبه

12-10 (فوتبال)

4-

زمین چمن شماره 2

20 نفر

دوشنبه

10-8 (فوتبال)

5-

زمین جمن شماره 2

20 نفر

یکشنبه

12-10 (تنیس رومیز)

17-

سالن7

20 نفر

 

برنامه ورزش یک خواهران

ایام هفته

ساعت

مدرس وکددرس

محل تشکیل کلاس

ظرفیت کلاس

دوشنبه

12-10 (تنیس رومیز)

20-

سالن7

20 نفر

چهارشنبه

 

10-8 (یوگا)

36-

سالن11

20 نفر

شنبه

 

10-8 (آیروبیک)

44-

سالن14

20 نفر

 

برنامه ورزش ویژه خواهران وبرادران         

ایام هفته

ساعت

مدرس وکددرس

محل تشکیل کلاس

چهارشنبه

12-10

99-یوسف مقدس تبریزی

کلاس 17