اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برنامه دفاعیه کارشناسی ارشد و دکتری شهرسازی

برنامه دفاعیه کارشناسی ارشد و دکتری شهرسازی


 

برنامه دفاع دانشجویان ارشد و دکتری

 

ردیف

دانشجو

رشته

مقطع

استاد راهنما

عنوان

زمان دفاع

1

مینا سلیمانی

مدیریت شهری

کارشناسی ارشد

دکتر امین زاده

تدوین استراتژی های کالبدی مدیریت شهری در چارچوب سیاست های کلان مدیریت بحران شهر تهران، مطالعه موردی: بحران زلزله منطقه یک شهر تهران

یک شنبه 10/12/93

ساعت 30/12

2

زهرا مسعودی فرد

مدیریت شهری

کارشناسی ارشد

دکتر نوریان

توسعه SDI با هدف یکپارچه سازی مدیریت شهرداری منطقه 15 شهر تهران

 

سه شنبه 12/12/93

ساعت 30/12

3

بهناز شعبانی

مدیریت شهری

کارشناسی ارشد

دکتر نوریان

رهیافت مدیریتی بکارگیری رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی در اصالت بخشی شهری

 

سه شنبه 12/12/93

ساعت 30/13

4

الهام فلاح منشادی

شهرسازی

دکتری

دکتر بحرینی

ارزیابی نظام آموزش عالی رشته شهرسازی (مقطع کارشناسی) در ایران به منظور تبیین جایگاه مناسب و مشروعیت حرفه و رشته در بین زمینه های مرتبط

 

چهارشنبه 20/12/93

ساعت 14