اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برنامه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده شهرسازی – تیر 1396

برنامه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده شهرسازی – تیر 1396


 

ردیف

دانشجو

 

رشته

استاد راهنما

تاریخ دفاع

1

2

3

 

زهرا ادیب زاده

فربد افشاربکشلو

لیلا امجدی محب

 

 

برنامه ریزی شهری

طراحی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

 

دکتر عزیزی

دکتر حبیبی

دکتر زبردست

شنبه

96/4/3

4

5

6

 

فیروز آرمون

پریا پیامی

الهام جاوید انباردان

 

 

طراحی شهری

طراحی شهری

طراحی شهری

 

دکتر بحرینی

 

دکتر امین زاده

یک شنبه

96/4/4

7

8

9

 

محمدرضا جهاندوست دالنجان

سیده مطهره حسینی

حدیث خدارحمی

 

 

طراحی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

مدیریت شهری

 

دکتر امین زاده

دکتر جابری

دکتر بصیرت

چهارشنبه

96/4/7

10

11

12

 

سپیده خیاطی داریان

مریم دلالت

رسول رحمت زاده

 

 

طراحی شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری

 

دکتر حبیبی

دکتر جابری

دکتر نوریان

شنبه

96/4/10

13

14

15

 

علی رمضانی میر

روناک زمانی

مریم ساعدی

 

 

طراحی شهری

طراحی شهری

طراحی شهری

 

دکتر نوریان

دکتر بحرینی

دکتر حبیبی

یک شنبه

96/4/11

16

17

18

 

سارا سرخوش

شیدا سلیمان دهکردی

کسری ضیایی

 

 

برنامه ریزی شهری

طراحی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

 

دکتر عزیزی

دکتر امین زاده

دکتر زبردست

دوشنبه

96/4/12

19

20

21

 

بهناز عباس پورگاوگانی

صبا فاضل

هاوژین فلاحتکار

 

 

مدیریت شهری

طراحی شهری

طراحی شهری

 

دکتر نوریان

دکتر بحرینی

دکتر امین زاده

سه شنبه

96/4/13

22

23

24

 

مرتضی قاسمی

میترا کاری

کیارش کاظمی

 

برنامه ریزی منطقه ای

طراحی شهری

طراحی شهری

دکتر امین زاده

دکتر بحرینی

دکتر حبیبی

چهارشنبه

96/4/14

25

26

27

 

مرجان کدخدایی الیادرانی

پرنیان کردشاکری

شب نم لطیفی

 

مدیریت شهری

برنامه ریزی شهری

طراحی شهری

دکتر نوریان + دکتر کرمانشاهی

دکتر بحرینی

دکتر بحرینی

شنبه

96/4/17

28

29

30

 

ژینا محمدی

میلاد محمدی

محمد مرادی

 

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

دکتر زبردست

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

یک شنبه

96/4/18

31

32

33

 

محمد نظرپور یوسفده

فایزه نعیمی

محمد نوروزی کواری

 

طراحی شهری

برنامه ریزی شهری

طراحی شهری

دکتر حبیبی

دکتر عزیزی

دکتر امین زاده + دکتر کرمانشاهی

دوشنبه

96/4/19

34

35

36

 

فرهاد نیرومند

سمیرا هاشمی نعمت آبادی

فرنوش هوشمند

 

طراحی شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری

دکتر بحرینی

دکتر بصیرت + دکتر کاظمیان

دکتر حبیبی

سه شنبه

96/4/20

 

 

دانشجویان گرامی ملزم هستند حداقل یک هفته قبل از روز دفاع تعیین شده، دونسخه پرینت از پایان نامه و مجوز دفاع (فرم را از سایت دانشکده شهرسازی دریافت کنند) خود را به دانشکده تحویل دهند.

 

 

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده شهرسازی