اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز هنر سازمان سنجش کشور در دانشکدگان هنرهای زیبا

برگزاری آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز هنر سازمان سنجش کشور در دانشکدگان هنرهای زیباآزمون عملی رشته های نیمه متمرکز هنر سازمان سنجش آموزش کشور با شرکت متقاضیان رشته های موسیقی و هنرهای تجسمی در دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران آغاز گردید. 
به گزارش روابط عمومی دانشکدگان، در این آزمون که از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ لغایت ۱۴۰۱/۵/۱۵ برگزار خواهد شد مجموعا" تعداد  ۷۰۰۰  متقاضی در سه گروه موسیقی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی به رقابت خواهند پرداخت.  
در روز اول برگزاری آزمون های عملی رشته هنر، تعداد 314 نفر از متقاضیان رشته مجسمه سازی در مقطع کارشناسی و  تعداد 80 نفر از متقاضیان رشته موسیقی در مقطع کارشناسی ارشد در این آزمون شرکت نمودند.