اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری اولین جلسه گروه تکنولوژی (فناوری) معماری در سال تحصیلی 1402-1401

برگزاری اولین جلسه گروه تکنولوژی (فناوری) معماری در سال تحصیلی 1402-1401اولین جلسه گروه تکنولوژی معماری دانشکده معماری با حضور رئیس دانشکدگان، اساتید گروه، رئیس و معاونین دانشکده معماری تشکیل شد.

در این جلسه دکتر مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا، با مرور تاریخچه گروه و ذکر موفقیت های ملی و بین المللی کسب شده، از زحمات و تلاش های دکتر محمود گلابچی، مدیر گروه و اساتید در راه اندازی، توسعه و قوام رشته های تکنولوژی معماری دانشگاه تهران تقدیر و تشکر کرد.

برای تقسیم مناسب فضاها در دانشکده معماری، مقرر گردید از این پس گروه تکنولوژی در فضای شمالی دانشکده معماری مستقر گردد. فضای مذکور شامل 3 کارگاه و 2 آزمایشگاه فیزیک ساختمان و تکنولوژی مرمت است.

گروه تکنولوژی دانشکده معماری در حال حاضر شامل رشته های کارشناسی ارشد فناوری معماری، بیونیک، انرژی، مدیریت پروژه (روزانه)، مدیریت پروژه (مجازی)، منظر و دکترای تکنولوژی، مدیریت پروژه و منظر می باشد.