اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری برنامه استقبال مجازی از نو دانشجویان پردیس هنرهای زیبا

برگزاری برنامه استقبال مجازی از نو دانشجویان پردیس هنرهای زیبا


با عنایت به آغاز سال تحصیلی، آئین ورودی نودانشجویان سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی اذان ظهر مورخ 1400/07/21 در دو بخش برگزار می گردد. 

پیوند بخش بر خط (دفتر ریاست پردیس): https://finearts.ut.ac.ir/ - لینک «راهنمای نودانشجویان»

پیوند بخش بر خط (دانشکده هنرهای تجسمی): https://vroom.ut.ac.ir/finearts8

پیوند بخش بر خط (دانشکده معماری): https://vroom.ut.ac.ir/arch3

پیوند بخش بر خط (دانشکده شهرسازی): https://vroom.ut.ac.ir/urban2

پیوند بخش بر خط (گروه آموزشی طراحی صنعتی): https://vroom.ut.ac.ir/finearts1

پیوند بخش بر خط (گروه آموزشی موسیقی): https://vroom.ut.ac.ir/pamu2

پیوند بخش بر خط (گروه آموزشی هنرهای نمایشی): https://vroom.ut.ac.ir/pamu1