اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دور دوم انتخابات الکترونیکی کانون های دانشجویی

برگزاری دور دوم انتخابات الکترونیکی کانون های دانشجویی


 برای آن دسته از کانون‌های فرهنگی که موفق به شرکت در انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران ۱۰ آبان ماه نشدند یا حد نصاب لازم را در این انتخابات کسب نکردند، دور دوم انتخابات الکترونیک کانون‌ها در ۱۴ آذر ماه سال جاری از ساعت ۹-۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شدخواهشمند است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

1- مطابق ماده ۳ آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی هر دانشجوی دانشگاه تهران می‌تواند حداکثر در سه کانون فرهنگی عضو شود. از آنجا که انتخابات در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انجام خواهد شد، تمام کانون‌ها در این سامانه ثبت شده‌اند و امکان ثبت اعضای کانون‌ها و عضوگیری نیز تا ۲۳ آبان ماه وجود دارد و بعد از آن امکان ثبت نام و عضوگیری میسر نخواهد بود.

2- ثبت‌نام برای نامزدهای شورای مرکزی کانون از بین اعضای کانون در تاریخ ۲۴ تا ۱ آذرماه در سامانه توسط نامزدها انجام می‌گیرد و بعد از ارسال اسامی نامزدها به دانشکده‌ها توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی و استعلام آموزشی نامزدها توسط معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکدگان / ‏‏دانشکده‌ها، فهرست نهایی نامزدها حداکثر تا ۸ آذر ماه به اداره کل فرهنگی و اجتماعی ارسال شود. مطابق ماده ۱۵ آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی شرایط نامزدها برای شورای مرکز کانون‌های عبارتند از:

الف- دانشجو دوره کارشناسی حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذارنده باشد. در خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی محدودیتی وجود ندارد؛

ب- تا پایان دوره فعالیت شورا، دانشجو باشد؛

ج- دو نیمسال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیر متوالی مشروط نشده باشند؛

د- محکومیت انضباطی منجر به توبیخ و درج در پرونده یا بالاتر نداشته باشد؛

ه- عضو شورای مرکزی یا دبیر سایر تشکل‌های دانشجویی نباشد.

ضمناً یادآور می‌شود که دور دوم انتخابات، آخرین مرحله برگزاری انتخابات در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می‌باشد و کانون هایی که در این مرحله نتوانند موفق به تشکیل شورای مرکزی شوند، تا انتخابات سال بعد به صورت غیر فعال باقی می‌مانند.