اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دومین جشنواره ملی کرسی‌های آزاد اندیشی - بهار سال ۱۳۹۸

برگزاری دومین جشنواره ملی کرسی‌های آزاد اندیشی - بهار سال ۱۳۹۸


دفتر سیاست گذاری و برنامه­ریزی فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد دومین جشنواره ملی کرسی‌های آزاد اندیشی را در بهار سال ۱۳۹۸ برگزار کند، بنابر این تشکل­ها و گروه های دانشجویی در چارچوب اساسنامه خود یا 3 نفر از دانشگاهیان (اساتید، کارمندان و دانشگاهیان) می­توانند برای شرکت در جشنواره مذکور مطابق با آیین نامه‌های مربوطه، برنامه زمانی و محورهای کرسی‌های آزاد اندیشی پیشنهادی که قرار است در ‏پردیس هنرهای زیبا برگزار شود را در جدول پیوست تکمیل و به معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس ارائه فرمایند

 اولویتهای کرسی های آزاد اندیشی

جدول برنامه های پیشنهادی کرسی های آزاد اندیشی

آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها و مراکز عالی