اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری سلسله نشست¬های علمی- تخصصی شهرهای جدید درپردیس هنرهای زیبا

برگزاری سلسله نشست¬های علمی- تخصصی شهرهای جدید درپردیس هنرهای زیبا


نشست هفتم از "سلسله نشست های علمی- تخصصی شهرهای جدید" در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 1394 با حضور دبیر علمی نشست جناب آقای دکتر محمد مهدی عزیزی- استاد دانشگاه تهران و رئیس پردیس هنرهای زیبا، جناب آقای دکتر سید محسن حبیبی- استاد دانشگاه تهران، جناب آقای مهندس سهراب مشهودی- مدیرعامل شرکت پارسوماش پایدار و کارشناس مسکن و شهرسازی، جناب آقای کمال اطهاری- کارشناس اقتصاد و مسکن، جناب آقای مهندس نادر عربی- مدیر کل دفتر توسعه مسکن شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، توسط قطب علمی شهرسازی و توسعه پایدار شهری پردیس هنرهای زیبا در محل نگارخانه تهران برگزار گردید.  موضوع  این نشست " مسکن در شهرهای جدید " بود که مورد استقبال قابل توجهی از جانب دانشگاهیان، مهندسین مشاور و مدیران و کارشناسان شهرسازی قرار گرفت بطوری که پیشنهاد برگزاری نشست دیگری با همین موضوع نیز مطرح گردید که این پیشنهاد در دست بررسی است و خبر برگزاری آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.