اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری سلسله نشست های روش شناسی پژوهش در هنر سلامی

برگزاری سلسله نشست های روش شناسی پژوهش در هنر سلامی


 
انجمن علمی دانشجویی تاریخ هنر با همکاری معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنرهای تجسمی به مناسبت هفته پژوهش در تاریخ 25 و 27 آذرماه سلسله نشست های روش شناسی پژوهش در هنر اسلامی را در دانشکده هنرهای تجسمی برگزار می کند. حضور برای عموم آزاد و رایگان است.