اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری سلسله نشست های روش شناسی پژوهش در هنر سلامی

 
انجمن علمی دانشجویی تاریخ هنر با همکاری معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنرهای تجسمی به مناسبت هفته پژوهش در تاریخ 25 و 27 آذرماه سلسله نشست های روش شناسی پژوهش در هنر اسلامی را در دانشکده هنرهای تجسمی برگزار می کند. حضور برای عموم آزاد و رایگان است.