اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری سمپوزیوم بین المللی هنر و فضای مابین در دانشکدگان هنرهای زیبا

برگزاری سمپوزیوم بین المللی هنر و فضای مابین در دانشکدگان هنرهای زیباسمپوزیوم بین المللی هنر و فضای مابین در دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان هنرهای زیبا، روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 19 الی 20 شهریور ماه 1401 سمپوزیوم بین المللی هنر و فضای مابین در این دانشکدگان برگزار گردید.

در مراسم افتتاحیه این سمپوزیوم که با حضور آیکاوا کازوتوشی، سفیر ژاپن، دکتر مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا، اساتید و دانشجویان برجسته ایرانی و ژاپنی برگزار شد، آقای اسکندری، مدیرکل دفتر روابط بین الملل دانشگاه تهران، سفیر ژاپن و یکی از اساتید ژاپنی به ارائه سخنرانی پرداختند و در ادامه، برنامه با بحث و گفتگو از طریق پنل های تخصصی ادامه یافت.

 

درباره سمپوزیووم:

سمپوزیوم بین رشته ای و بین المللی هنر و فضای مابین درباره فضا، آستانگی، و‌ ابعاد نهفته در هنر و معماری می باشد. این سمپوزیوم، متخصصین را از زمینه ها و رشته های مختلف با هدف تشریح مفاهیم مهم مربوط به فضا، زمان و هنر گرد هم آورد. این مفاهیم اولیه به مفاهیم دیگری مانند واقعیت، حد و مرز، شکل گیری، دگرگونی و تعالی اشاره دارند. این مفاهیم قابل تفسیر، طی این سمپوزیوم در دو ‌روز متشکل از چهار پنل به همراه سخنرانی مورد بسط و گفتگو قرار گرفت.

این سمپوزیوم پیش درآمدی بود برای انتشار دایره المعارف مفاهیم مرتبط با این مضامین و نمایشگاهی بین المللی در تهران و تبریز؛ با موضوع فضای مابین، فضایی خالی که تهی نیست؛ سکوتی است که صحبت می کند؛ مرزی است که بیش از یک خط یا صفحه است.

پیش از شروع سمپوزیوم، در مراسمی که به منظور استقبال از آیکاوا کازوتوشی، سفیر ژاپن تدارک دیده شده بود، نشان دانشکدگان هنرهای زیبا توسط دکتر مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا به سفیر ژاپن اعطا گردید.